Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży"

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp, uPzp) Zamawiający - Zespół Szkół Specjalnych w Łomży informuje, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych

1. została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - oferta firmy

"ZBI "DOMET" s.c. K. Pupik, G. Pupik, Łomża ul. Rycerska 1A" z ceną 69 790,00zł  brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej: SIWZ) oraz została oceniona jako najkorzystniejsza - spośród ofert nie podlegających odrzuceniu - ponieważ w oparciu o przyjęte kryterium wyboru ( cena – waga 100% ) jako najtańsza otrzymała maksymalną ilość punktów.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium najniższa

cena brutto

1

ZBI "DOMET" s.c. K. Pupik, G. Pupik, Łomża ul. Rycerska 1A

100

2

Instalatarstwo Sanitarne i CO. Andrzej Banach, Łomża ul. Konstytucji 3go Maja 2A/55

94,28
3 Zakład Remontowo - Budowlany Stanisław Kuligowski, Łomża ul. Poznańska 51 76,74
4 Zakład Budowlany S.C. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech, Łomża ul. Chabrowa 16 82,51
5 Zakład Remontowo - Budowlany mgr Sylwester Zawadzki Łomża, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12 73,39
Data powstania: piątek, 21 cze 2013 13:26
Data opublikowania: piątek, 21 cze 2013 13:48
Data przejścia do archiwum: środa, 3 lip 2013 08:49
Opublikował(a): Nitkowska Justyna
Zaakceptował(a): Nitkowska Justyna
Artykuł był czytany: 1213 razy