Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja

Rekrutacja.

  1. Do klasy pierwszej  szkoły podstawowej specjalnej przyjmowani są na wniosek rodziców  ( prawnych opiekunów)  kandydaci posiadający orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego , wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej , na podstawie odrębnych przepisów
  2. Do klasy pierwszej  gimnazjum specjalnego przyjmowani są na wniosek rodziców  ( prawnych opiekunów)  kandydaci posiadający orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego , wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej , na podstawie odrębnych przepisów, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z umiarkowanym lub znacznym stopniem upośledzenia
  3. Przyjęcie do trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami może ubiegać się kandydat,  który ukończył Gimnazjum Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  4. Przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim może ubiegać się kandydat,  który ukończył Gimnazjum Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu

Podstawowe dokumenty niezbędne do przyjęcia ucznia :

  • orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kształceniu specjalnym,
  • świadectwo  ukończenia gimnazjum specjalnego dla uczniów
  • podanie
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 22 maj 2012 11:21
Data opublikowania: wtorek, 22 maj 2012 11:46
Opublikował(a): Nitkowska Justyna
Zaakceptował(a): Nitkowska Justyna
Artykuł był czytany: 987 razy