Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw

Wszelkich informacji dotyczących  spraw załatwianych

w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży

udzielimy w sekretariacie szkoły

w dniach poniedziałek  - piątek

w godzinach 730 - 150

lub telefonicznie (086)2165764

bądź tez pocztą elektroniczną sp8@o2.pl

Załatwiane sprawy:

      I    Rekrutacja.                                                                                                                                                                             

  1.       Do klasy pierwszej  szkoły podstawowej specjalnej przyjmowani są na wniosek rodziców  ( prawnych opiekunów)  kandydaci posiadający orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego , wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej , na podstawie odrębnych przepisów
  2. Do klasy pierwszej  gimnazjum specjalnego  przyjmowani są na wniosek rodziców  ( prawnych opiekunów)  kandydaci posiadający orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego , wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej , na podstawie odrębnych przepisów, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z umiarkowanym lub znacznym stopniem upośledzenia  
  3. Przyjęcie do trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami może ubiegać się kandydat,  który ukończył Gimnazjum Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

                   Podstawowe dokumenty niezbędne do przyjęcia ucznia :

  •      orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kształceniu specjalnym,
  •   świadectwo  ukończenia gimnazjum specjalnego dla uczniów
  •  podanie

II.   Wydawanie zaświadczeń.

          W sekretariacie szkoły uczniom wydaje się zaświadczenie o  uczęszczaniu  do szkoły.

 

III.  Wydawanie legitymacji szkolnych oraz zaświadczeń na przejazdy    

          rodzicom lub opiekunom.

Data powstania: poniedziałek, 21 maj 2012 10:22
Data opublikowania: poniedziałek, 21 maj 2012 10:32
Opublikował(a): Nitkowska Justyna
Zaakceptował(a): Nitkowska Justyna
Artykuł był czytany: 1521 razy