Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup i dostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK

                                                                                                                                                            Łomża, dn. 23.10.2023r.

Znak sprawy: ZSS.26.16.2023

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4 w Łomży, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000 zł na zakup i dostawę sprzętu, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 - "Aktywna tablica” zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 30.11.2023r.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną, na adres: sp8admin@sp8.lomza.pl wpisując w temacie wiadomości „zakup i dostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK”  do dnia  31.10.2023r.  godz. 15.00 Oferta musi być podpisana i sporządzana w formie pliku pdf. Do oferty należy dołączyć wizualizację oferowanych sprzętów, programów wraz ze zdjęciami poglądowymi.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Lucyna Antecka.

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Zamawiającego oraz przekazana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu na adres email lub do korespondencji.

 

Lucyna Antecka

(podpis Kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Wzór oferty
  3. Wzór umowy
  4. Klauzula RODO

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 paź 2023 14:08
Data opublikowania: poniedziałek, 23 paź 2023 14:17
Data edycji: piątek, 3 lis 2023 11:22
Opublikował(a): Nitkowska Justyna
Zaakceptował(a): Nitkowska Justyna
Artykuł był czytany: 69 razy
Ilość edycji: 1