Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup i dostawa sprzętu AGD i wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej

Łomża, dn.09.10.2023r.

Znak sprawy: ZSS.26.15.2023

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4 w Łomży, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000 zł na „Zakup i dostawę sprzętu AGD i wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej”, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A, 1B, 1C do Zaproszenia.

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 30.11.2023r.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną, na adres: sp8admin@sp8.lomza.pl wpisując w temacie wiadomości „Zakup i dostawę sprzętu AGD i wyposażenia kuchni szkolnej” część 1A/1B/1C  do dnia  17.10.2023 r.  godz. 15.00 Oferta musi być podpisana i sporządzana w formie pliku pdf. Do oferty należy dołączyć wizualizację oferowanych sprzętów.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Lucyna Antecka

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

- na stronie internetowej BIP Zamawiającego oraz przekazana Wykonawcy biorącym udział w postępowaniu na adres email lub do korespondencji.

Lucyna Antecka
(podpis Kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia (część:1A,1B,1C)
  2. Wzór oferty (część 1A,1B,1C)
  3. Wzór umowy
  4. Klauzula RODO

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 9 paź 2023 11:38
Data opublikowania: poniedziałek, 9 paź 2023 12:00
Data edycji: poniedziałek, 23 paź 2023 10:13
Opublikował(a): Nitkowska Justyna
Zaakceptował(a): Nitkowska Justyna
Artykuł był czytany: 110 razy
Ilość edycji: 1