Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na realizację konsultacji integracji sensorycznej z dzieckiem lub rodzicem/opiekunem dziecka w wieku od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole w ramach WOKRO w Łomży

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/75e0156f-af0f-4e02-8312-fe3980cc863b

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7c878b39-135c-11ed-acbd-46d0480cd9c4

 

Data powstania: środa, 3 sie 2022 21:13
Data opublikowania: środa, 3 sie 2022 21:14
Opublikował(a): Emilia Turowska
Zaakceptował(a): Emilia Turowska
Artykuł był czytany: 173 razy