Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na realizację konsultacji logopedycznych z dzieckiem lub rodzicem/ opiekunem dziecka w wieku od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole w ramach WOKRO w Łomży

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8f39fe6e-d9a3-4c83-a763-3bbf4570fcac

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-75dc7e3f-134c-11ed-b950-8227d40187e8

 

Data powstania: środa, 3 sie 2022 20:16
Data opublikowania: środa, 3 sie 2022 20:18
Opublikował(a): Emilia Turowska
Zaakceptował(a): Emilia Turowska
Artykuł był czytany: 179 razy