Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć terapeutycznych z neurologopedą z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole w ramach WOKRO w Łomży

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/718272bc-bca4-439c-82da-96b5dd0cfe7b

 

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da753f-7693-b735-4d48-bb000dfe741e

 

Data powstania: środa, 3 sie 2022 14:45
Data opublikowania: środa, 3 sie 2022 14:50
Opublikował(a): Emilia Turowska
Zaakceptował(a): Emilia Turowska
Artykuł był czytany: 180 razy