Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć terapeutycznych z pedagogiem z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole w ramach WOKRO w Łomży

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a9e3cc9d-1b86-425d-9c71-c4f703827f27

 

Data powstania: poniedziałek, 1 sie 2022 21:25
Data opublikowania: poniedziałek, 1 sie 2022 21:26
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2024 15:00
Opublikował(a): Emilia Turowska
Zaakceptował(a): Emilia Turowska
Artykuł był czytany: 253 razy