Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć z terapeutą integracji sensorycznej z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole w ramach WOKRO w Łomży

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ad84aa65-f489-4db1-9554-213ec6c16ebb

 

Data powstania: poniedziałek, 1 sie 2022 21:23
Data opublikowania: poniedziałek, 1 sie 2022 21:25
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2024 14:59
Opublikował(a): Emilia Turowska
Zaakceptował(a): Emilia Turowska
Artykuł był czytany: 272 razy