Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć terapeutycznych z terapeutą ręki z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach WOKRO na terenie Łomży

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/05ea3338-80cf-4bca-a09a-bc2daaa3ef67

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 21 lip 2022 17:46
Data opublikowania: czwartek, 21 lip 2022 17:49
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2024 14:59
Opublikował(a): Emilia Turowska
Zaakceptował(a): Emilia Turowska
Artykuł był czytany: 467 razy