Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć terapeutycznych z oligofrenopedagogiem z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach WOKRO na terenie Łomży

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana.

Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b355232e-7124-4d27-81fd-755c375c03ef

 

 

 

 

Data powstania: środa, 20 lip 2022 14:15
Data opublikowania: środa, 20 lip 2022 14:25
Opublikował(a): Emilia Turowska
Zaakceptował(a): Emilia Turowska
Artykuł był czytany: 203 razy