Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienie na realizację zajęć terapii uwagi słuchowej metodą Tomatisa z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań WOKRO na terenie Łomży

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2c247ffa-0900-4676-b36b-4cfad7915ed6

 

Data powstania: poniedziałek, 18 lip 2022 16:39
Data opublikowania: poniedziałek, 18 lip 2022 16:41
Opublikował(a): Emilia Turowska
Zaakceptował(a): Emilia Turowska
Artykuł był czytany: 206 razy