Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup i dostawa pionizatorów

Łomża, dn. 08.04.2022r.

Znak sprawy: ZSS.26.17.2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4 w Łomży, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000 zł na „Zakup i dostawę pionizatorów” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:  do 65 dni od dnia podpisania umowy.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną, na adres: sp8admin@sp8.lomza.pl wpisując w temacie wiadomości nazwę postępowania tj.: „Zakup i dostawa pionizatorów”  do dnia  15.04.2022r.  godz. 12.00. Oferta powinna być sporządzona w formie pliku PDF.

Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć dokumenty wskazujące parametry techniczne zaproponowanego pionizatora wraz ze zdjęciem poglądowym.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Lucyna Antecka – Dyrektor ZSS w Łomży,
tel. /86/ 2165764, email: sp8admin@sp8.lomza.pl.

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu na adres email lub do korespondencji.

Zatwierdził 

Dyrektor ZSS wŁomży

Lucyna Antecka

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Wzór oferty
  3. Oświadczenie
  4. Wzór umowy
  5. Klauzula RODO
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 kwi 2022 12:51
Data opublikowania: piątek, 8 kwi 2022 13:02
Data edycji: piątek, 8 kwi 2022 13:07
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2024 14:57
Opublikował(a): Emilia Turowska
Zaakceptował(a): Emilia Turowska
Artykuł był czytany: 289 razy
Ilość edycji: 2