Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup i dostawa sprzętu AGD

                                                                                                                                              Łomża, dn. 25.02.2022r.

Znak sprawy: ZSS.26.9.2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4 w Łomży, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000 zł na „Zakupi dostawa sprzętu AGD”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 30 dni od dnia przekazania zlecenia realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną, na adres: sp8admin@sp8.lomza.pl wpisując w temacie wiadomości nazwę postępowania tj.: ”Zakup i dostawa sprzętu AGD”  do dnia 04.03.2022r.  godz. 12.00. Oferta powinna być sporządzona w formie pliku PDF.

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcy biorącym udział w postępowaniu na adres email lub do korespondencji.

 

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Wzór oferty
  3. Oświadczenie
  4. Klauzula RODO

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 25 lut 2022 12:43
Data opublikowania: piątek, 25 lut 2022 12:48
Data edycji: wtorek, 8 mar 2022 12:58
Opublikował(a): Emilia Turowska
Zaakceptował(a): Emilia Turowska
Artykuł był czytany: 307 razy
Ilość edycji: 1