Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup i dostawa sprzętu AGD oraz wyposażenia kuchni przedszkolnej

Łomża, dn. 31.01.2022r.

Znak sprawy: ZSS.26.3.2022

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zamawiający Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4 w Łomży, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000 zł na „Zakup
i dostawa sprzętu AGD oraz wyposażenia kuchni przedszkolnej”
, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A i 1B do Zaproszenia.

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 30 dni od dnia przekazania zlecenia realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną, na adres: sp8admin@sp8.lomza.pl wpisując w temacie wiadomości nazwę postępowania tj.: „„Zakup i dostawa sprzętu AGD oraz wyposażenia kuchni przedszkolnej”,  część…… (część 1A/1B do wskazania przez Wykonawcę)„  do dnia 07.01.2022r.  godz. 14.00. Oferta powinna być sporządzona w formie pliku PDF.

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcy biorącym udział w postępowaniu na adres email lub do korespondencji.

 

Zatwierdził 

Dyrektor ZSS w Łomży

Lucyna Antecka

 

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Wzór oferty
  3. Oświadczenie
  4. Klauzula RODO

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 31 sty 2022 12:49
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sty 2022 12:57
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2024 14:55
Wytwarzający informację: Lucyna Antecka
Opublikował(a): Emilia Turowska
Zaakceptował(a): Emilia Turowska
Artykuł był czytany: 478 razy