Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia sal przedszkolnych i łazienki

Aktualizacja 01.02.2022

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIOENIA (ZAŁ. 1A) ORAZ WZORZE OFERTY (ZAŁ. 2A) W PUNKCIE 8 TABELI, TZN. STÓŁ DLA DZIECI WINNO BYĆ 6 SZT. ZAMIAST 4 SZT.

ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA ZAKTUALIZOWANY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OTRAZ WZÓR OFERTY ( 1A I 2A).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Łomża, dn 31.01.2022r.

Znak sprawy: ZSS.26.1.2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4 w Łomży, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000 zł na „Zakup i dostawę mebli oraz wyposażenia sal przedszkolnych i łazienki” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A i 1 B do Zaproszenia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na dwie części zamówienia. Każda z części zamówienia zostanie oceniona osobno.  Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę w danej części zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:  do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną, na adres: sp8admin@sp8.lomza.pl wpisując w temacie wiadomości nazwę postępowania tj.: „Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia sal przedszkolnych i łazienki część…… (część 1A/1B do wskazania przez Wykonawcę)„  do dnia  07.01.2022r.  godz. 12.00. Oferta powinna być sporządzona w formie pliku PDF.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Lucyna Antecka – Dyrektor ZSS w Łomży,
tel. /86/ 2165764, email: sp8admin@sp8.lomza.pl.

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu na adres email lub do korespondencji.

Zatwierdził

Dyrektor ZSS w Łomży

Lucyna Antecka

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia (2 części)
  2. Wzór oferty (2 części)
  3. Oświadczenie
  4. Wzór umowy
  5. Klauzula RODO

 

Data powstania: poniedziałek, 31 sty 2022 12:09
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sty 2022 12:34
Data edycji: wtorek, 1 lut 2022 13:59
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2024 14:53
Opublikował(a): Emilia Turowska
Zaakceptował(a): Emilia Turowska
Artykuł był czytany: 451 razy
Ilość edycji: 1