Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Charakterystyka szkoły

Placówka kształci dzieci i młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i ze sprzężonymi defektami (niedosłuch, przewlekłe choroby, niedostosowanie społeczne i zaburzenie zachowania), oraz prowadzi zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim.

 Celem szkoły jest:

 • Osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów, w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod dostosowanych do poszczególnych poziomów nauczania
 • Przygotowanie do wykonywania zawodu

   W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi:

   1.Szkoła Podstawowa nr 8

  • Klasy I – VI
  • Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne

  2.Publiczne Gimnazjum nr 7

  • Klasy I – III
  • Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne

  3.Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

       Klasy o dwuletnim lub trzyletnim cyklu nauczania

  • Kucharz małej gastronomii (2 lata)
  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (3 lata)
  • Piekarz (3 lata)
  • Cukiernik (3 lata)
  • Ogrodnik (2 lata)
  • Stolarz (3 lata)
  • Murarz (3 lata)
  • Mechanik pojazdów samochodowych (3lata)

 

        4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1

        5. Filia Szkoły Podstawowej przy ZOZ w Łomży

        6. Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowaczy

Data powstania: poniedziałek, 21 maj 2012 10:03
Data opublikowania: poniedziałek, 21 maj 2012 10:04
Opublikował(a): Nitkowska Justyna
Zaakceptował(a): Nitkowska Justyna
Artykuł był czytany: 1370 razy