Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez logopedę i neurologopedę z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole w Łomży w ramach zadań WOKRO

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem ezamowienia.gov.pl, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e6391ae9-90d1-11ed-94da-6ae0fe5e7159

 

Data powstania: wtorek, 10 sty 2023 12:48
Data opublikowania: wtorek, 10 sty 2023 12:50
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2024 15:02
Opublikował(a): Nitkowska Justyna
Zaakceptował(a): Nitkowska Justyna
Artykuł był czytany: 275 razy